PALVELUT – Sähkötekniset asiantuntijapalvelut kattavasti

 

Sähkösuunnittelu

Teemme laadukasta sähkösuunnittelua vahvalla ammattitaidolla. Palveluihimme kuuluu perinteisen sähkösuunnittelun lisäksi tietomallintamalla suoritettu suunnittelu.

Sähkösuunnittelun osana on valaistussuunnittelu. Valaistussuunnitteluun käytämme apuna dialux -ohjelmistoa, jolloin valaistus saadaan laskettua täysin kohteeseen sopivaksi.

Tele- ja turvajärjestelmät

Sähkösuunnittelun kokonaispakettiin sisältyy uudiskohteissa myös tele- ja turvajärjestelmien suunnittelu.

Telejärjestelmät samoin kuin turvajärjestelmät on kuitenkin mahdollista tilata meiltä myös erikseen, jotta vanhemmista rakennuksista tulee nykymääräykset täyttävä ja turvallinen käyttää. 

 

Tarkastukset ja kuntokartoitukset

Suoritamme palveluna sähköasennuksien  vuositarkastuksia ja määräaikaistarkastuksia. Tarkastuksista laaditaan raportti, joka pitää sisällään pitkäntähtäimen suunnitelman.

Rakennuksien kuntokartoituksissa tutkitaan sähköisten järjestelmien kunto ja uusimistarve.

 

Valvonta

Valvontatyö kuuluu myös osaksi sähkösuunnittelua eli tarkastamme työn edetessä, että urakoitsija tekee sähkötyöt suunnitelmien mukaisesti.

Jossain tilanteissa on kuitenkin hyvä käyttää myös puolueetonta kolmatta osapuolta varmistamaan projektin sähkötöiden laatu ja tästä syystä tarjoammekin valvontaa myös erikseen palveluna. 

 

 

 

Taloautomaatio

Toteutamme myös taloautomaatiojärjestelmien suunnittelua. Taloautomaatioon voidaan liittää koko rakennuksen talotekniikka, jolloin järjestelmät keskustelevat keskenään ja viihtyvyys paranee.

Tällöin on syytä tehdä yhteistyötä kohteen LVI -suunnittelijan kanssa oikeiden laitevalintojen varmistamiseksi. Automaatiojärjestelmät on mahdollista toteuttaa myös pienemmissä osakokonaisuuksissa, kuten valaistuksen osalta.

Sähköautojen latauspistekartoitukset

Sähköautojen latauspisteiden kartoituksissa selvitetään kiinteistön sähkökapasiteetti ja tutkitaan vaihtoehdot latauslaitteistolle.

Lopputuloksena on raportti, josta selviää mahdollisuudet toteuttaa sähköautojen lataus turvallisesti ja tehokkaasti myös tulevaisuudessa.

 

 

 

Suunnitteluliiga

VIIDEN TÄHDEN PALVELUA

  Ammattitaitoinen

Pitkä työura sähköalan konsultteina on johtanut vankkaan ammattitaitoon, jota kehitetään jatkuvasti lisäkoulutuksilla alan mukana. Yrityksellä on sähköpätevyydet, sähkösuunnittelupätevyydet sekä pätevyydet toimia sähkötarkastustehtävissä.

 

  Vastuuntuntoinen

Olemme vastuullisia ja yrittäjinä jaamme riskin asiakkaan kanssa. Pienikin toimeksianto on meille tärkeä ja tyytyväinen asiakas on meille kunnia asia. Olemme myös hoitaneet kaikki tilaajavastuuvelvoitteet tunnollisesti.

 

  Henkilökohtainen

Meiltä saat henkilökohtaista palvelua. Samat henkilöt hoitavat koko projektin ja asioivat kanssasi alusta loppuun. Näin varmistetaan, että lähtötiedot päätyvät suunnitelmiin asti ja kommunikointi projektin osapuolten välillä helpottuu.

 

  Laadukas

Pidämme huolta laadukkaasta toiminnasta, jolla takaamme pitkät asiakassuhteet myös jatkossa. Kaikki projektit tehdään sovitusti ja aikataulun mukaisesti. Laadusta pidetään yrityksen sisällä huolta projektinhallinnalla ja laatujärjestelmällä.

 

  Joustava

Yrittäjävetoisena yrityksenä olemme valmiita joustamaan ja tarvittaessa projektien hoitaminen onnistuu nopealla aikataululla.

Ota yhteyttä!

Ota meihin yhteyttä niin keskustellaan projektistasi ja miten voimme olla siinä avuksi.